Τι να κάνετε αν ανοίξατε ευχές και προωθήσατε σε φίλους σας

Μην ανοίγετε κανένα μήνυμα με ευχές που έχουν βίντεο ή σε παραπέμπουν σε σελίδα wish-you.co my-love.co κλπ Ήδη υπάρχουν αναφορές και προειδοποιήσεις ότι μέσω αυτών των σελίδων και βίντεο , απλά κλέβουν προσωπικά στοιχεία. Αν το έχετε κάνει αλλάξτε άμεσα κωδικούς

Περισσότερα