Παραδίδονται οι τηλεοπτικές συχνότητες στις τηλεπικοινωνίες

Μονόδρομος, και μάλιστα επιδοτούμενος, είναι η παράδοση των τηλεοπτικών συχνοτήτων στις τηλεπικοινωνίες.

Το λεγόμενο «Ψηφιακό Μέρισμα 2», η πώληση του τηλεοπτικού φάσματος των 700 MHz (τηλεοπτικές συχνότητες από την 50ή έως την 59η στα UHF) έως το 2020 στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που θα έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φάσματος για την ελεύθερη τηλεόραση, επιδοτείται με δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τα πρώτα 500 εκατ. ευρώ θα δοθούν στη Nokia από την ΕΤΕπ για την ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς, 5G, σε όλη την Ευρώπη.

Το διαβάσαμε : typologies


Untitled 2