Ολιγόλεπτες διακοπές Digea στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ DIGEA
Την Κυριακή 08/07/2018, κατά το χρονικό διάστημα 00:00 – 06:00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της ψηφιακής εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στα ακόλουθα Κέντρα Εκπομπής:
- Υμηττός
- Στύρα
- Λαύριο
- Σούνιο


Untitled 2